ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
     
 

За полагање на стручен испит на радиолошки технолози:

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА (ЈЗУ)

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА

На уплатницата да стои:
100000000066005

Трезорска сметка при ФЗОМ - сметка на корисникот

6602500111-531-74 ЈЗУ УК за радиологија

приходна шифра 723939-00

Даночен број:  4030007645628

Депонент Стопанска Банка Скопје

Износ: 6.000.00 Денари

Цел на дознака: За полагање на стручен испит

Покрај уплатницата треба да се купи:

1. Уверение
2. Записник

За подетални информации јавете се на: 070 387 129 - Костадин Трајковски

 
     

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО