ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
     
 

Од 29 - 31 Мај 2009год. во Институтот за Радиотерапија и Онкологија се одржа тренинг курс под наслов "Техники во Брахитерапија" (BRACHYTHERAPY TECHNIQUES).


Од 18 - 19 Maj 2013god. во Институтот за Радиотерапија и Онкологија се одржа тренинг курс под наслов КТ симулација за радиотерапија на пациенти со рак на дојка (CT-SIMULATION FOR RADIOTHERAPY IN BREAST CANCER PATIENTS).
Двата курса беа организирани од страна на Радиолошките Технолози при УКРО. На истите земаа активно учество 50 учесници од Македонија и регионот. И двата курса се дел од проектот ESTRO-IAEA Improoving clinical Practice in Radiation Oncology. Истите беа оценети со највисоки оценки од страна на професорите на проектот.

 

 
     

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО