ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
         
 

Раководството на ЗРТМ е организирано по терк на Англиското здружение на радиографери и исто така функционира безпрекорно.

Состав на Управниот одбор на комората и здружението на радиолошките технолози на Македонија:

 
         
    Мирјана Репиновиќ  
    Претседател на комората и здружението  
    zrtm@zrtm.org.mk  
       
         
    Зоран Бајовски  
    Клиника за Радиотерапија и Онкологија  
       
       
         
    Димитар Андонов  
    Потпретседател на ЗРТМ и генерален секретар на комората  
    andonov71dimitar@yahoo.com  
       
         
    Радован Митрички  
    Секретар за едукација и контакти со ЕФРС  
       
       
         
    Вeдрит Ибушовски  
    Генерален секретар на ЗРТМ  
    vedrit310@yahoo.com  
       
         
    Тони Слезенковски  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Градска Болница - Скопје  
       
       
         
      Томче  
    Застапник на ЗРТМ и комората на Здравствен Дом - Скопје  
       
       
         
    Соња Симоновска  
    Застапник на ЗРТМ и комората и северен регион  
    sonjasimonovska@yahoo.com  
       
         
    Астрит Незири  
    Застапник за ЗРТМ за Тетово и Полошкиот регион  
       
       
         
    Владимир Илиев  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Велес и централен регион  
    ilivladim@yahoo.com  
       
         
    Пане Анастасов  
    Застапник зна ЗРТМ и комората за Штип и источен регион  
       
       
         
    Менде Тркалески  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Прилеп и централен регион (по потреба и Битола и југозападен регион)  
    medinett@yahoo.com  
       
         
    Катерина Атанасова  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Кочани и североисточен регион  
    kateatanasova@t-home.mk  
       
         
    Лила Ланзберг  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Воена Болница  
       
       
         
    Дарко Црвенов  
    Застапник на ЗРТМ и комората за приватен сектор во Скопје  
       
       
         
    Петар Спасов  
    Застапник на ЗРТМ и комората за Струмица и југоисточен регион  
       
       
         

 

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО