ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
  - 5 Конгрес
на Технологија во Радијациона Онкологија
во Југоисточна Европа
7-9 Октомври 2022, Скопје, Македонија
Повеќе>>  
  - Образец за пристап до Комора на здравствени работници на РСМ Повеќе>>  
  - 7 ми Конгрес на Здружението на Радиолошки Технолози на Македонија Повеќе>>  
  - IN MEMORIAM Славе Готиќ Повеќе>>  
  - Одлука Повеќе>>  
  - Полагање стручен испит за радиолошки технолози Повеќе>>  
  - 5-ти конгрес на Радиолошки Технолози на Македонија со меѓународно учество Повеќе>>  
  - Информација за 9 конгрес на ЕФРС Повеќе>>  
  - Тренинг курс за ЦТ и МР Повеќе>>  
  - Тренинг курс за ЦТ Коронарографија Повеќе>>  
  - Тренинг курс Техники во Брахитерапија (BRACHYTHERAPY TECHNIQUES) Повеќе>>  
  - 6-ти конгрес на Радиолошки Технолози на Македонија со меѓународно учество Повеќе>>  
       

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО