ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
  - Образец за пристап до Комора на здравствени работници на РСМ Повеќе>>  
       
  - 7 ми Конгрес на Здружението на Радиолошки Технолози на Македонија Повеќе>>  
       
  - IN MEMORIAM Славе Готиќ Повеќе>>  
       
  - Одлука Повеќе>>  
       
  - Полагање стручен испит за радиолошки технолози Повеќе>>  
       
  - 5-ти конгрес на Радиолошки Технолози на Македонија со меѓународно учество Повеќе>>  
       
  - Информација за 9 конгрес на ЕФРС Повеќе>>  
       
  - Тренинг курс за ЦТ и МР Повеќе>>  
       
  - Тренинг курс за ЦТ Коронарографија Повеќе>>  
       
  - Тренинг курс Техники во Брахитерапија (BRACHYTHERAPY TECHNIQUES) Повеќе>>  
       
  - 6-ти конгрес на Радиолошки Технолози на Македонија со меѓународно учество Повеќе>>  
       

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО